Kauno rajone įsikūrusi UAB „Elinvision“, kurios pagrindinė veikla apima aukštos kokybės sertifikuotų ir inovatyvių vaizdo apdorojimo sprendimų kūrimą, gamybą bei diegimą, 2019 metais pradėjo įgyvendinti projektą „UAB “Elinvision” plėtra į užsienio rinkas“. Šiuo projektu įmonė siekia praplėsti esamas bei surasti naujas eksporto rinkas ir užsitikrinti įmonės pardavimų jose augimą. Projekto metu įmonė savo gaminamą produkciją pristatys penkiose užsienyje vyksiančiose tarptautinėse parodose.
Projektas bus įgyvendinamas pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“ (03.2.1-LVPA-K-801).
Projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo buvo skirta 26 245 Eur suma. Ši suma padengs 50 proc. projekto išlaidų ir taip stipriai prisidės prie įmonės galimybių pasiekti projekto tikslus.
Projektą numatoma įgyvendinti iki 2019 metų spalio mėn. 17 d.
Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į
Dainių Janulevičių
tel. +370 653 66633
el. paštu : dainius.janulevicius@elintacharge.com

UAB „Elinvision“ pradėjo įgyvendinti „Naujos galimybės LT“ projektą 2019