Logotip

 

Kauno rajone įsikūrusi UAB „Elinvision“, kurios pagrindinė veikla apima aukštos kokybės sertifikuotų ir inovatyvių vaizdo apdorojimo sprendimų kūrimą, gamybą bei diegimą, 2016 metais pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Elinvision“ eksporto rinkų plėtra“. Šiuo projektu įmonė siekia praplėsti esamas bei surasti naujas eksporto rinkas ir užsitikrinti įmonės pardavimų jose augimą. Projekto metu įmonė savo gaminamą produkciją pristatys šešiose užsienyje vyksiančiose tarptautinėse parodose.

Projektas bus įgyvendinamas pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“ (03.2.1-LVPA-K-801).

Projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo buvo skirta 32 838 Eur suma. Ši suma padengs 50 proc. projekto išlaidų ir taip stipriai prisidės prie įmonės galimybių pasiekti projekto tikslus.

Projektą numatoma įgyvendinti iki 2018 metų rugsėjo 30 d.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į

Projekto vadovą

Dainių Janulevičių

tel. +370 653 66633

el. paštu : dainius.janulevicius@elinta.lt

UAB „Elinvision“ pradėjo įgyvendinti „Naujos galimybės LT“ projektą